loga ue
INFORMACJA – Pomoc Bez Barier

INFORMACJA

Pomoc Bez Barier

W związku z zakończeniem projektu pt. „Pomoc Bez Barier” RPPK.08.03.00-18-0008/20 Beneficjent projektu Fundacja Podkarpackie Centrum Opieki Bez Barier informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z dalszej kontynuacji usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, jednakże od dnia 1 października 2022 wyłącznie w formie odpłatnej.

Możliwość taką zapewnia trwałość powyższego projektu, która trwać będzie do dnia 31 grudnia 2024r.

Z dniem 01.10.2022r. ustala się koszt za 1 godzinę świadczonych usług w wysokości:

• usługa opiekuńcza – 25,00 zł za 1h usługi

• specjalistyczna usługa opiekuńcza – 27,00 zł za 1h usługi

• rehabilitacja fizyczna 100,00 zł za 1h usługi

Rodzaj i zakres usług dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb osoby uprawnionej do korzystania z usług opiekuńczych.