loga ue
Zapytania ofertowe – Pomoc Bez Barier

Zapytania ofertowe

Pomoc Bez Barier

05.05.2021

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/RPO/PBB/2021 – ŚRODKI DO PIELĘGNACJI I HIGIENY

ROZSTRZYGNIĘCIA

30.04.2021

Zapytanie ofertowe nr 3

Status: Rozstrzygnięte

Informacja o wybranym wykonawcy

Krzysztof Midura

ul. Grzybowskiego 4

39-300 Mielec

Data wpływu oferty – 27.04.2021 r.

Cena za przedmiot zamówienia – 204 000 zł brutto

30.04.2021

Zapytanie ofertowe nr 2 

Status: Rozstrzygnięte

Informacja o wybranym wykonawcy

TervisMed Daria Paluch

ul. Kocjana 25/27

39-300 Mielec

Data wpływu oferty – 28.04.2021 r.

Cena za cały przedmiot zamówienia (18 600 godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych) – 623 100 zł brutto

30.04.2021

Zapytanie ofertowe nr 1 

Status : Rozstrzygnięte

Informacja o wybranym wykonawcy

TervisMed Daria Paluch

ul. Kocjana 25/27

39-300 Mielec

Data wpływu oferty – 28.04.2021 r.

Cena za cały przedmiot zamówienia (18 600 godzin świadczenia usług opiekuńczych) – 511 500 zł brutto

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/8.3/PBB

20.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/8.3/PBB

20.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/8.3/PBB

20.04.2021