loga ue
Dokumenty do pobrania – Pomoc Bez Barier

Dokumenty do pobrania

Pomoc Bez Barier

KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:
1. Formularz Rekrutacyjny
2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
3. Zaświadczenie lekarskie – załącznik nr 1
4. Oświadczenie o korzystaniu / niekorzystaniu z tożsamych usług – załącznik nr 2
5. Zaświadczenie z MOPS/GOPS o niekorzystaniu z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik nr 3
7. Oświadczenie o niemożności zapewnienia wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – załącznik nr 4
7.1. Zaświadczenie lekarskie – załącznik nr 1 do OŚW
7.1.1. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1 do Zaświadczenia lekarskiego
7.2. Zaświadczenie o zatrudnieniu – załącznik nr 2 do OŚW
7.2.1. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1 do Zaświadczenia o zatrudnieniu
8. Oświadczenie osoby samotnej (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 5
9. Oświadczenie o samotnym gospodarowaniu (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 6
10. Oświadczenie o dochodach + dołączone potwierdzenie dochodów z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie – załącznik nr 7
11. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 8
12. Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 9
13. Kontakt do bliskich – załącznik nr 10
13.1. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1 do Danych kontaktowych do bliskich Kandydata/-ki